מזנונים ושולחנות סלון

שולחן SURF

עכשיו ב-
990

שולחן סלון CLOUD

שולחן סלון GIN & TONIC

מזנון STRIPS 180

מזנון COMO

עכשיו ב -
4,250

קונזולה STREAM

עכשיו ב-
1,490

ויטרינה BARBER

מזנון CAPRI 220

עכשיו ב-
3,960

מזנון BARBER

קונזולה BLACK

שולחן סלון MADISON

מזנון GROOVE

מזנון CITY

מזנון STRIPS 240

מזנון CAPRI 150

ספרייה KIK

עכשיו ב -
2,750

מדפי MODUL

קונזולה/ שולחן BARBER

קונזולה MODUL

שולחן עבודה KIK

עכשיו ב -
2,650

שולחן סלון COMO

שולחן סלון BARBER

שולחן סלון KARERA

שולחן סלון OVAL

שולחן סלון SPACE

שולחן צד SOLID STOOL

הדום/ שולחן צד JOKER

שולחנות סלון ROUNDS

שולחן סלון MODUL

פוף שולחן ELIOTE

שולחן צד JOHN

מראה GINGER

מראה DEBBIE