שולחנות סלון

שולחן סלון BROOM

שולחן סלון GIN & TONIC

שולחן סלון CLOUD

שולחנות סלון ROUNDS

החל מ -
590

שולחן סלון BARBER

שולחן SURF

עכשיו ב-
990

שולחן סלון COMO

שולחן סלון OVAL

שולחן צד JOHN

עכשיו ב -
590

שולחן צד SOLID STOOL

הדום/ שולחן צד JOKER

שולחן סלון KARERA

שולחן סלון SPACE

עכשיו ב -
1,490

פוף שולחן ELIOTE

שולחן סלון MODUL

עכשיו ב -
990