תקנון

rocking-chair

תוכן:

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת רהיטים, מזרנים ואביזרים, הינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה, הבהרה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון 052-8281884 או 09-9773001, במייל sherut@simply-wood.co.il , שעות הפעילות 08:30-14:00.
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוזי להזמנות וגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר או המזמינים באמצעותו בלבד.
 4. המכירה באתר מותרת ללקוחות פרטיים במדינת ישראל בלבד.
 5. כל המבצע הזמנה / רכישה באמצעות האתר יחשב כאילו קרא/ה ומסכים לתקנון זה ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל דרישה טענה או תביעה כנגד האתר / החברה / הנהלת האתר או מי  ממנהלה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. הרכישה באתר מותרת ללקוחות מעל גיל 18 בלבד.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי הדין והינם מחירי המכירה בפועל.
 9. רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעילות המתבצעת דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעילות.
 10. החברה עושה כמיטב יכולתה להציג בפני לקוחות החברה תמונות מדויקות ככל האפשר. עם זאת, במוצרים המוזמנים יתכנו סטיות ו/או שינויים קלים בגווני צבע הריפוד ו/או העץ.
 11. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים והדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 12. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולות להופיע בו בתום לב אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת  מהן או קשורה אליהן.
 13. דמי הובלה והרכבה: כל מחירי המוצרים המופיעים באתר נקובים בש”ח וכוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי-הובלה והרכבה. מחירי ההובלה וההרכבה נקובים בעמודי הרכישה.
 14. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח עפ”י המחירים המעודכנים.
 15. הנהלת האתר רשאית להציג מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר– לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלו, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת לכך.
 16. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, טאבלט, טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחרים.
 17. בעת עדכון סל הקניות החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות העגלה הנטושה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 18. בעת ההרשמה לאתר מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר, אם הנכם מעוניינים להסיר עצמכם מן הדיוור לאחר שנרשמתם ניתן לעשות זאת בקלות דרך הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל.
 19. הפניה באתר הינה לנשים וגברים כאחד. אין לראות בשימוש או הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר בניסוחים יחד/רבים ו/או נשים/גברים אלא לצרכיי נוחות הפנייה בלבד.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע ע”י לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלו.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים יחויבו הלקוחות בתשלום דמי משלוח וטיפול. חשוב להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכנים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי תשלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה. למען הסר ספק רק אישור חברת האשראי יהווה השלמת הזמנה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. החברה מבצעת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים. יש להדגיש כי יתכנו מצבים חריגים בהם אע”פ שפריט מסוים מוצג באתר, בפועל אינו קיים במלאי.. במצבים אלו תעדכן החברה את הלקוח במועד האספקה הצפוי ובמידה וזה לא יתאפשר תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’ בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה ע”י הלקוח במלואו.
 8. היעד האחרון למשלוח שעודכן ע”י הלקוח ישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
 9. לא ניתן להזמין לאספקה את מוצרי Simply-Wood לחו”ל ולא לשטחי הרשות הפלשתינית.
 10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי: אם בעת ההרשמה באתר נרשמו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיה, לקוחותיה וספקיה של החברה; אם שרותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי עפ”י דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע לביצוע של מעשה כזה; אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; אם המוצר מיועד למטרות עסקיות, אם ברצונכם לרכוש מוצרים עבור העסק שלכם עליכם לפנות אלינו באחד מאמצעי יצירת הקשר כדי לדון על כך כעסק לעסק.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, ישלח אישור באמצעות הדוא”ל על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים והוא מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה ו/או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה.
 13. עפ”י מדיניות האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח.

תנאי תשלום

 1. עם ביצוע ההזמנה תתבקשו לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס דיירקט, כרטיסי אשראי נטענים  או בהעברה בנקאית. איננו מקבלים תשלומים במזומן או בהמחאות בנקאיות (שיקים) במכירה אונליין. לביצוע תשלום בהעברה בנקאית יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות בטלפון 052-8281884 או 052-8281888 בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-14:00. ניתן להזמין ולשלם באמצעות מזומן ו/או שיקים בחנויות רשת Simply-Wood בלבד עפ”י תקנון התשלומים של Simply-Wood.
 2. ניתן לשלם אונליין בתשלומים ללא ריבית בתנאים הבאים:

תשלום אחד ברכישה עד 1000 ₪

עד 2 תשלומים ברכישה מעל 1000 ₪

עד 3 תשלומים ברכישה מעל 2000 ₪

עד 4 תשלומים ברכישה מעל 3000 ₪

עד 5 תשלומים ברכישה מעל 5000 ₪

עד 6 תשלומים ברכישה מעל 6000 ₪

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ’א 1981 (להלן: “החוק”).
 2. בידי המזמין באתר זה בלבד לבטל את ההזמנה שנעשתה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם).
 3. בעת ביטול עסקה שבוצעה באתר זה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 4. בעת ביטול עסקה שבוצעה באתר זה  עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.
 5. הזמין הלקוח מוצרים בהזמנה מיוחדת (מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות), לא יתאפשר ביטול העסקה והחזר כספי, מרגע שהוחל בייצורם.
 6. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב מוצרים מוחלפים ואישור החלפתם.
 7. לא ניתן לזכות כרטיס דיירקט או כרטיסי אשראי נטענים.
 8. במידה ותבחרו לקבל זיכוי כספי למימוש באתר (קרדיט) שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי כלשהו.
 9. החזרים כספיים יבוצעו באותה שיטת תשלום בה השתמשתם לביצוע העסקה המקורית ובכפוף לנוהלי חברות האשראי אלא אם כן יוסכם עם הלקוח באופן מפורש לשיטה אחרת.
 10. הודעת ביטול ניתן למסור בטופס ייעודי בסרגל התחתון באתר  בטלפון 052-8281888 / 09-9773001, או לכתובת המייל michal@simply-wood.co.il . וכן לכתובת מייל של מחלקת שירות הלקוחותsherut@simply-wood.co.i או לווטסאפ של מחלקת שירות לקוחות 052-8281884. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.
 11. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 12. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנפריט או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. העסק רשאי לדרוש להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור.

אספקה, משלוחים, הובלה והרכבה

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות מובילים מורשים מטעמה של Simply-Wood או באספקה עצמית ממחסני החברה בכפר סבא.
 2. מחיר ההובלה וההרכבה תקף עד לקומה שלישית בבית ללא מעלית. תוספת לכל קומה מעל קומה שלישית – 50 ש”ח. עלות מנוף ו/או פירוק הספה ו/או הרכבת הספה ו/או סבלות מורכבת אם יידרשו, אינה כלולה במחיר ההובלה וההרכבה ותחול על הלקוח בלבד.
 3. סכום דמי ההובלה והרכבה יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש ויגבה בעת ביצוע ההזמנה. הובלה לישובים מרוחקים ובכללם אזורי: הבקעה והערבה, ישובים דרומית מבאר שבע, יישובי אצבע הגליל ורמת הגולן תחויב טלפונית בעלות נוספת של כ-50% למחירון ההובלה וההרכבה.
 4. לפני כל משלוח יתבצע תיאום מראש טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח / הובלה והרכבה את ההזמנות ליעד המבוקש בפרק הזמן שהוגדר בשעת התאום.
 5. איסוף ואספקה עצמית ממחסני החברה בכפר סבא ניתן לעשות רק בתיאום 24 שעות מראש עם מחלקת אספקות . האיסוף מתבצע בשעות פעילות המחסן 8:00-14:00 . יודגש כי האחריות תהיה בתוקף כאשר ההובלה וההרכבה בוצעו ע”י מוביל מורשה של חברת SIMPLY-WOOD בלבד.
 6. ההזמנה תסופק רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה ובתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בעמוד הרכישה המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או צד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר או חנות Simply-Wood (שלא ועפ”י תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא) לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול ההזמנה הרלוונטית.
 2. האחריות ניתנת לשנה אחת על הרהיטים ו-12 שנים על המזרנים ובכפוף לתנאי האחריות המצוינים בתעודת אחריות שמתקבלת עם המוצר. במשך תקופה זו Simply-Wood תחליף ו/או תתקן ו/או תיתן הנחת מחיר ו/או תחזיר כספים לכל מוצר עם פגם ייצור על פי שיקול הדעת של החברה בלבד ; האחריות כוללת את מבנה הרהיט, פגמי יצור, איכות חומר הגלם, איכות פרזולים ואיכות ההרכבה;  האחריות אינה חלה על בדי הריפוד. תלונות על פגם נראה בבד ריפוד יתקבלו תוך 24 שעות ממועד האספקה. ; האחריות לא כוללת נזק שיגרם למוצר כתוצאה מחבלה, תאונה, בלאי סביר, טיפול או שימוש רשלני או בלתי זהיר.
 3. נפלה טעות סופר בתיאור פריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 4. החברה ו/או הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק ישיר ו/או תוצאתי.
 5. החברה ו/או הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה ע”י הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, החברה ו/או האתר.
 6. במוצרים המוזמנים יתכנו סטיות ו/או שינויים קלים בגווני צבע הריפוד ו/או העץ ו/או שוני עד 2% במידות המוצר, הנובעים מטבעם של חומרים אלו. במוצרי עץ/פורניר טבעי קיימים הבדלי גוונים ו/או עיניים וטקסטורות טבעיות שונות. סטיות ו/או שינויים אלו אינם מהווים פגם במוצר ולא יקנו ללקוח כל עילת תביעה שהיא נגד החברה.
 7. תליה על הקיר מותנית במצבו הפיזי של הקיר וחוזקו ובהתאם לשיקול דעתו של הטכנאי בשטח. באחריות הלקוח להנחות את  הטכנאי על מיקום התלייה והוא האחראי הבלעדי על הנסתר והגלוי בקיר. באחריות הלקוח לוודא כי המקום בקיר ראוי להתקנה ובכלל זה אי המצאות צינורות בהם עוברים מים או חשמל. כל נזק בהקשר זה הינו באחריות הלקוח בלבד. לא ניתן לבצע תליה על קירות גבס או לבני סיליקט (איטונג לדוגמא), קיר עם חיפוי בריקים או קירות לא ישרים.
 8. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון: מגיפות, תקלות רכב, תאונות, פקקי תנועה, שביתות, אסונות טבע, או תקלות מערכתיות במחשבים ובמערכות טלפוניה.
 9. כל טענה המבוססת על אחריות למוצר יש להגיש עד 14 יום מהמועד בו נתגלה הפגם.
 10. האחריות תינתן בכפוף להצגת תעודת אחריות מקורית בצירוף חשבונית מס בגין הרכישה והיא תקפה לרוכש המקורי בלבד.
 11. בהתאם לתעודת האחריות, האחריות הינה בתוקף לשנה בתנאי שימוש סביר וכאשר ההובלה וההרכבה בוצעה ע”י מוביל מאושר של חברת SIMPLY-WOOD בלבד.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלו חלות בין השאר על הנתונים באתר לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הדגמים וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור ואו לתרגם מידע כלשהו מהאתר לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. השם Simply-Wood וכן הדומיינים של האתר, הלוגו, סימני המסחר וכל מידע ותצוגה באתר לרבות עיצוב גרפי, הם רכושה של החברה בלבד, אין לעשות בהם כל שימוש.
 4. אין להעתיק ו/או להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים, בפרסומי דפוס וכיו”ב.

מדיניות פרטיות מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישים שימסרו ע”י המזמין במסגרת מילוי טופס ההזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חב’ סימפלי-ווד בע”מ.
 2. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם לגורמים שלישיים אלא לצורך השלמת העסקה ואלא אם כן: תידרש לעשות כן עפ”י צוו שיפוטי או לפי דין; תקבל התראה לנקוט בהליכים משפטיים נגדה בגין הפעולות שבוצעו ע”י הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטים אם יהיו בין הנרשם לבין החברה; תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר או אם תתמזג עם גוף אחר; תועלה טענה, או יתעורר אצל החברה החשד כי הנרשם בצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה; תועלה טענה או חשש כי הנרשם ביצע שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה לא חוקי; תעלה טענה או יתעורר אצל החברה חשש כי הפר הנרשם אלו מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה; אם וככל שהדבר יידרש לצורך אספקת ואו החזרת המוצר לנרשם באמצעות עובדים, קבלני משנה וגופים מאושרים אחרים השותפים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשם לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה בנדון.
 3. מילוי פרטי ההזמנה מהווה הסכמה של הנרשם שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלו וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מטעמה וכי יעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון; לצורך עידוד נאמנות , ניתוח ומחקר סטטיסטי; לצרכים פנימיים כגון צרכי תחקור תלונות, ביקורת ומשובי שביעות רצון; המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על טענה עפ”י חוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981. החברה לא תחשב כמפרת פרטיות בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו.
 4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מאשר בזאת לשימוש באמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. נרשמים המתנגדים לשימוש בפרטיהם ואשר מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות כלשהן באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

סודיות ואבטחה

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 3. החברה משתמשת בחברת קרדיט גארד לצורך בדיקה ואבטחת המידע. קרדיט גארד עומדת בתקנים הקפדניים ביותר של נהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי עפ”י תקן 1.PCI  LEVEL
 4. חברת קרדיט גארד משתמשת בשרתי חברת קומסק המתמחה באיתור פריצות ברשת, במערכת מחשוב האתר והשרתים וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ.
 5. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL. כל התקשרות שבין דפדפן הלקוח לאתר מוצפנת באופן שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים בהזמנת הלקוח אלא לצרכיי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחותיה, כמפורט בסעיף “מדיניות הפרטיות”.

מחלוקות

 1. החברה תנסה לפתור כל מחלוקת במהירות וביעילות.
 2. תחילה ננסה לפתור כל מחלוקת באמצעות נוהלי ותקנון החברה הנוגעים לטיפול בתלונות לקוח.
 3. אם לא נצליח לפתור את המחלוקת באופן ישיר נפנה לערכאות גישור. בחירת מגשר נטרלי נעשית באמצעות בתי משפט או באמצעות גורמים כמו “אמון הציבור”.

מבצעים והטבות

 1. פריטים במבצע– פריטים שנרכשו במבצע ניתנים להחזרה עד 14 יום מיום הרכישה (ובהתאם לתנאי ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים המפורטים בתקנון זה). שווי הקרדיט או ההחזר יהיה עפ”י המחיר ששולם בפועל בניכוי של 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
 2. קופונים– כל קופון הנחה שישלח לכל לקוח מסיבה בה בחרה החברה ישלח במייל או בטלפון. הקופון הוא אישי וניתן לשימוש לפי תנאיו (כדי להיות זכאים לקופונים יש לאשר בעת ההרשמה לאתר קבלת תכנים שוטפים מאתנו על מנת שנוכל לשלוח אליכם את קופון ההנחה במייל).

לשירותכם בכל עת, Simply-Wood

S i m p l y   L o a d i n g . . .